Održano preventivno predavanje o samoozljeđivanju kod mladih

U okviru Školskih preventivnih strategija,  u srijedu 23.ožujka 2022., u suradnji s Centrom za zdravlje mladih Grada Zagreba, održano je preventivno predavanje za Nastavničko vijeće I. gimnazije na temu “Samoozljeđivanje kod mladih”. Time se naša škola pridružila obilježavanju Dana svjesnosti o samoozljeđivanju (1.ožujka).

Stručno predavanje održala je klinička psihologinja i voditeljica Centra za zdravlje mladih Grada Zagreba,  Ella Selak Bagarić.

Podizanje svjesnosti o samoozljeđivanju iznimno je važno kako bi se bolje moglo razumjeti osobe koje se samoozljeđuju i kako bi pravovremeno zatražili i dobili stručnu pomoć.

 

Sl.1. Obilježavanje Dana svjesnosti o samoozljeđivanju preventivnim predavanjem “Samoozljeđivanje kod mladih”