Zamjene za srijedu, 16.3.2022.

1. i 2. sat: 1.c – ne dolaze

1. sat: 4.e – ne dolaze

4. sat: 1.e – biologija

4. sat: 3.e – sociologija

5. sat: 1.e – matematika

5. sat: 3.e – njemački