Zamjene za srijedu 29.9.2021.

1. i 2. sat: 4. b – ne dolaze

1. i 2. sat: 4. c – slobodan sat

3. sat: 3.d – geografija

4. sat: 1.c – hrvatski

5. sat: 2.e – povijest

5. sat: 4.d – biologija

6. sat: 1.a – idu kući