Obrasci i upute za izdavanje srednjoškolskih pretplatnih karata i sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza

Upute o načinu ostvarivanja prava na sufinancirani međumjesni javni prijevoz

Potvrda za 75% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Potvrda za 100% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Popis gradskih četvrti koje ne ulaze u sufinancirani prijevoz

Popis naselja koji imaju pravo na prijevoz

 

Ispunjene i potpisane obrasce (od strane roditelja ili skrbnika) učenici trebaju dostaviti u učeničku referadu radi ovjere. 

Rok za predaju Potvrde za sufinanciranje prijevoza je 24. rujna 2021.