Fakultativna nastava za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda – šk. god. 2021./2022.

Fakultativni predmeti su predmeti koje učenici biraju ukoliko žele. Učenik ne mora izabrati niti jedan fakultativni predmet, a ako želi može pohađati jedan ili više njih, pri čemu je dužan pohađati nastavu odabranog predmeta do kraja školske godine. Fakultativna nastava održava se izvan rasporeda (prije ili poslije redovne nastave), ocjenjuje se i ocjena ulazi u prosjek.

Prijave fakultativnih predmeta započinju 2.7. 2021. i traju do 31.8. 2021. U slučaju prevelikog broja prijavljenih po grupi prednost imaju ranije prijave. Prijaviti se možete na mail: izborni.prva@gmail.com

U mailu je potrebno navesti :

1. Ime i prezime,

2. razred u šk.god. 2021./2022.,

3. odabrani fakultativni predmet/predmete (ukoliko učenik bira više predmeta, potrebno ih je rangirati prema prioritetima jer je moguće da će se neki predmeti izvoditi u istom terminu)

Popisi ponuđenih fakultativnih predmeta

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji žele pohađati neki fakultativni predmet trebaju popunjeni i potpisani obrazac od strane roditelja ili skrbnika donijeti u referadu najkasnije do 31.8.2021. U slučaju da učenik želi odabrati više fakultativnih predmeta treba popuniti samo jedan obrazac, a predmete rangirati prema prioritetima.

Obrasci se nalaze na sljedećim poveznicama:

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred