Zamjene za četvrtak 17.6.2021.

1.i 2. sat: 2.b – ne dolaze

1.i 2. sat: 3.a – ne dolaze

1.sat: 3.e – ne dolaze

2.sat: 2.e – ne dolaze

3.sat: 1.c – informatika

4. i 5. sat: 1.a – dio nema sat (FP)

4. i 5. sat: 2.f -dio nema sat (F)