I. gimnazija sudjelovala u istraživanju Ureda za demografiju Grada Zagreba

Krajem  mjeseca ožujka dio maturanata I. gimnazije  sudjelovao je u istraživanju Ureda za demografiju Grada Zagreba.

Predmet istraživanja  je predmigracijsko raspoloženje zagrebačkih maturanata, a s ciljem doprinosa kvaliteti života mladih ljudi i kreiranju  poticajnog okruženja u kojem mladi žele raditi i živjeti.

Anketni upitnik  se tako odnosio na percepciju vrijednosti obrazovanja mladih, doživljaj vlastite budućnosti, očekivanja o ulasku u svijet rada, osjećaj europskog identiteta i sl.