Zamjene za utorak 10.11.2020.

1. i 2. sat: 1.d – ne dolazi

1. i 2. sat: 2.f – ne dolazi

1. sat: 4.a – ne dolazi

2. sat: 1.c – ne dolazi

3. sat: 1.d – matematika – 318

3. sat: 4.e – engleski jezik – 230

4. sat: 3.d – hrvatski jezik – 309

4. sat: 3.a – sociologija – 323

4. sat: 4.e – biologija – 230

5. sat: 2.f – hrvatski jezik – 217

5. sat: 3.a – fizika – 323

6. sat: 4.f – hrvatski jezik – 312

7. sat: 4.f – pauza

7. sat: 1.c – pauza

7. sat: 2.c (dio kod prof. Banožić) – ide kući

8. sat: 3.b – ide kući

 

VAŽNO!

Nastava biologije/kemije kod prof. D. Rašića – ide na daljinu (2.f, 4.e)