Zamjene za četvrtak 5.11.2020.

1., 2. i 3. sat: 2.d – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.e – matematika – 317

2. sat: 4.f – ne dolazi

4. sat: 4.d – likovna umjetnost – 228

6. sat: 3.a – fizika – 323

7. i 8. sat: 4.c – ide kući

7. i 8. sat: 4.f – ide kući

 

VAŽNO!

Nastava biologije/kemije kod prof. D. Rašića – ide na daljinu (2.d, 2.b i 4.f)