Zamjene za ponedjeljak 26.10.2020.

1. sat: 4.a – hrvatski jezik – 323

1., 2. i 3. sat: 4.e – hrvatski jezik – 230

5. sat: 2.e – hrvatski jezik – 213

7. i 8. sat: 2.a – hrvatski jezik – 315