Zamjene za četvrtak, 20.2.2020.

1. sat: 4.d/4.c kod prof. Rebrović- ne dolaze
1. sat: 1.e – povijest -323
3. sat: 3.c – sociologija – 228
3. sat: 1.c – biologija – 211
3. sat: 1.a – hrvatski jezik -209
4. sat: 1.e – engleski jezik -209
5. sat: 4.c – politika i gospodarstvo – 211
5. sat: 2.c – fizika – 208
6. sat: 1.a – fizika – 211
6. sat: 3.a – biologija – 323
7. sat: 3.e – fizika – 323
7. sat: 4.e – kemija – 211