Zamjene za ponedjeljak, 27.1.2020.

1. sat: 2.e – NE DOLAZI!
1. sat: 4.b – ne dolazi
2. sat: 1.b – njemački – 208
2. sat: 1.c – likovna umjetnost – 213
2. sat: 2.d  – matematika – 217
3.sat: 1.b – geografija -208
3. sat: 4.b – kemija – 310
3. sat: 2.b – matematika – 222
3. sat: 2.d – LATINSKI – 214
4. sat: 1.f – hrvatski jezik – 208
4. sat: 1.a – fizika  -222
5. sat: 1.f – biologija -208
5. sat: 3.c – hrvatski jezik – 217
5. sat: 1.e – vjeronauk – stak
5. sat: 1.e – etika -214
6. sat: 4.c – likovna umjetnost – 214
6. sat: 3.a –  glazbena umjetnost -211