Predstavljanje ponuda – ponuda 14/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 15. siječnja 2020., odabralo je ponudu agencija:

a) Punim jedrima

b) Brioni d.o.o.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 22. siječnja 2020. godine u 18,00 sati u učionici 323 na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.