Zamjene za petak, 25.10.

1.sat: 3.e – ne dolazi

2.sat: 2.c – fizika – 209

2.sat: 1.f – predavanje školske liječnice – 222

3.sat: 1.d – predavanje školske liječnice – 222

5.sat: 2.c – predavanje školske liječnice – 222

5.sat: 4.d – engleski jezik – 209 (umjesto 7. sat)

5.sat: 4.e – matematika – 221

6.sat: 1.b – predavanje školske liječnice – 222

6.sat: 3.a – ide kući

7.sat: 3.e – ide kući