Fakultativna nastava za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda

Fakultativni predmeti su predmeti koje učenici biraju ukoliko žele. Učenik ne mora izabrati niti jedan fakultativni predmet, a ako želi može pohađati jedan ili više njih, pri čemu je dužan pohađati nastavu odabranog predmeta do kraja školske godine. Fakultativna nastava održava se izvan rasporeda jedanput tjedno nakon redovne nastave, ocjenjuje se i ocjena ulazi u prosjek.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji žele pohađati neki fakultativni predmet trebaju popunjeni i potpisani obrazac od strane roditelja ili skrbnika predati u učeničku referadu najkasnije do petka, 13. rujna 2019. godine. U slučaju prevelikog broja prijavljenih po grupi prednost imaju ranije prijave.

Popis ponuđenih fakultativnih predmeta kao i obrasci nalaze se na sljedećim poveznicama:

2. razred

3. razred

4. razred

Napomena: Financijsku pismenost II i Financijsku pismenost III mogu upisati samo oni učenici koji su prošle školske godine pohađali nastavu iz Financijske pismenosti.