Zamjene za petak, 24.5.

2.sat: 3.a – matematika – 209   
3.sat: 2.d – kemija – 222
3.sat: 3.b – engleski jezik – 322
4.sat: 2.f – glazbena umjetnost – 211
4.sat: 2.b – engleski jezik – 322, umjesto 1. sat 
5.sat: 3.a – engleski jezik – 322   
7. sat: 1.c – ide kući
7. sat: 2.b – ide kući