Zamjene za srijedu, 8.5.

1. sat: 3.a – ne dolazi

2. sat: 4.b – ne dolazi

3. sat: 4.a (dio koji ima vjeronauk)- politika i gospodarstvo – 228

5. sat: 4.b – politika i gospodarstvo – 315

7. sat: 4.c – politika i gospodarstvo – 309