INTEGRALedu INFO TOČKA O MOGUĆNOSTIMA STUDIRANJA U INOZEMSTVU

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, u suradnji s IntegralEdu, u našoj školi je u ponedjeljak 15. travnja 2019.  za zainteresirane  maturante i  učenike ostalih razreda,  organizirana Info točka o mogućnostima studiranja  u inozemstvu. Bila je to prilika da učenici  koji razmišljaju o nastavku školovanja u inozemstvu, doznaju  više o procesu prijave, odabiru sveučilišta, kao i o mogućnostima stipendiranja.

 

                                               IntegralEdu  Info točka u I. gimnaziji o mogućnostima studiranja o inozemstvu