Volonteri izrađuju materijale za foto-kutak u Dječjoj kući Borovje