Zamjene za utorak, 5.3.2019.

Zamjene za utorak, 5.3.2019.

1.sat: 2.c – ne dolazi

2.sat: 1.c – geografija – 310

3.sat: 1.b – biologija – 222

4.sat: 2.b – likovna umj. – 213

4.sat: 1.e-dio razreda koji uči početni njemački j. – 228 (promjena učionice)