Zamjene za ponedjeljak, 25.2.2019.

Zamjene za ponedjeljak, 25.2.2019.

1. sat: 2.e – ne dolazi

1. sat: 3.d – ne dolazi

2. sat: 3.b – tzk

3. sat: 2.a – njemački jezik – 320

4. sat: 4.d – kemija – 310

4. sat: 3.b – kemija – 320

5. sat: 1.c – matematika – 320, umjesto 1. sat

6. sat: izborna 3. razred (prof. Gamilec)- ide kući

6. sat: izborna 3. razredi (prof. Bekić) – ide kući

Fakultativna nastava talijanskog jezika se neće održati 8. sat