Zamjene za utorak, 29.1.2019.

Zamjene za utorak, 29.1.2019.:

1. sat: 3.d – ne dolazi

2. sat: 1.a – matematika – 320

4. sat: 4.c – povijest – 323, a 2.e u 320

5. sat: 2.d – etika – 320

6. sat: izborna 2. razredi španjolski jezik – ide kući