Zamjene za srijedu, 23. 1. 2019.

Zamjene za srijedu, 23. 1. 2019.

1. sat: 4.e – ne dolazi

2. sat: 3.c – fizika – 216

3. sat: 4.b –SRZ – 209, umjesto 1. sat

3. sat: 1.c –informatika – informatička učionica

4. sat: 2.b – fizika- 209, a 4.e u 211

4. sat: 4.e – hrvatski jezik- 211

5. sat: 2.c – likovna umjetnost- 213

6. sat: 1.e – tjelesna i zdravstvena kultura – dvorana