Predstavljanje ponuda – ponuda 18/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 14. siječnja 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Alga travel agency

b) Autoturist-Park d.o.o.

c) B-travel d.o.o.

 

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 23. 1. 2019. godine u 17. 30, sati u kinodvorani gimnazije na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.