Predstavljanje zbirke pjesama „Volim te do neba i nazad!“

Dana 22. studenog 2018. godine u Češkoj besedi, u organizaciji Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, održana je promocija zbirke pjesama „Volim te do neba i nazad!“, autorice Ane Bunteske. Riječ je o zbirci koju su u sklopu preveli učenici koji pohađaju nastavu makedonskog jezika i kulture (model C) u I. gimnaziji. O knjizi su govorili profesorica Tinka Barbutov Krsteva, nastavnica makedonskog jezika i kulture u I. gimnaziji, kao i učenice koje su sudjelovale u prevođenju.