Zamjene za srijedu 7. 11. 2018.

Zamjene za srijedu 7. 11. 2018.

3.sat: 1.e – informatika – 208

3.sat: 2.f – povijest – 221

3.sat: 4.b – PiG – 228

4.sat: 3.c – engleski – 314

4.sat: 4.c – hrvatski – 314

4.sat: 4.e – engleski- 209

5.sat: 2.d – latinski – 209

5.sat: 3.e – likovni – 213

6.sat: 1.a – fizika – 209

6.sat: 2.c – biologija – 322

7. sat: 1.d – idu kući

7. sat: 3.b – idu kući

7. sat: 4.d – idu kući