Zamjene za utorak 29.5.2018.

1.sat: 1.a – ne dolaze

1.sat: 3.b – ne dolaze

2.sat: 2.e – engleski – 320

3.sat: 2.a – povijest – 322

3.sat: 3.d – matematika – 217

5.sat: 1.f – engleski – 320

6.sat: 1.a – idu kući

6.sat: 1.b – glazbeni – 211