Zamjene za utorak 8.5.2018.

1.sat: 4.d – ne dolaze

2.sat: 4.e – povijest – 323, 1.f – 312

3.sat: 4.e – kemija – 312

5.sat: 4.c -likovni – 211, 2.a – 317

6.sat: 4.c – geografija – 309, 1.e – 312