Zamjene za četvrtak 12. 4. 2018

1.sat: 1.b – ne dolaze

1.sat: 3.d – ne dolaze

2.sat: 1.f – ne dolaze

2.sat: 4.e – SRZ – 216

3.sat: 1.e – hrvatski – 309

4.sat: 1.d – engleski – 309

7.sat: 4.e – idu kući

4.sat: 2.a – matematika – 320

4.sat: 3.d – glazbeni – 211

5.sat: 1.b – kemija – 217

6.sat: 1.d – matematika – 320

6.sat: 2.d – dio ide kući, dio – 217