Zamjene za srijedu 21.3.2018.

Zamjene za srijedu 21.3.2018.

1.i 2.sat: 1.b – ne dolaze

1.sat: 2.c – ne dolaze

3.sat: 3.a – radionica – 222

3.sat: 4.b – kemija – 322

4.sat: 2.a – geografija – 322

4.sat: 4.a – matematika – 222