Zamjene za četvrtak 1.3.2018.

Zamjene za četvrtak 1.3.2018.

1.sat: 4.d – ne dolaze

1.i 2.sat: 3.e – ne dolaze

2.sat: 1.a – ne dolaze

2.sat: 1.f – ne dolaze

3.sat: 2.d – matematika – 314

3.sat: 3.b – hrvatski – 310

4.sat: 1.d – engleski – 309

4.sat: 2.d – biologija – 314

4.sat: 3.e – matematika – 209

5.sat: 4.c – hrvatski – 221

6.sat: 1.c – latinski – 209

6.sat: 1.d – matematika – 320