Zamjene za srijedu 7.2.2017.

Zamjene za srijedu 7.2.2017.

1.sat i 2.sat: 4.r – izborna (prof. Kus Petrić) – ne dolaze

4.sat: 1.b – povijest – 217

7.sat: 4.b – idu kući

Zamjene učionica

6.sat: 1.d – 216

6.sat: 4.a – 209

6.sat: 4.e – 214

7.sat: 1.e – 209