Zamjene za srijedu 31.01.2018.

Zamjene za srijedu 31.01.

1.sat i 2.sat: 4.r. – izborna matematika (prof. Kus Petrić) – ne dolaze

1.sat: 2.c: ne dolaze

2.sat: 1.b – hrvatski – 322

3.sat: 2.d – biologija – 222

3.sat: 3.a – sociologija – 217

4.sat: 2.a – geografija – 222