Zamjene za četvrtak 13.12.2017.

1.sat: 1.e – ne dolaze

2.sat: 4.e – hrvatski – 323

3.sat: 4.a – matematika – 323

4.sat: 1.a – biologija – 323