Zamjene za srijedu 8.11.2017.

Zamjene za srijedu 8.11.2017.

2.sat: 4.d – engleski – 230

3.sat: 2.e – latinski – 230

4.sat : 2.e – njemački – 230

6. i 7. sat: 4.e – idu kući