Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a

I. gimnazija obilježit će Svjetski dana borbe protiv AIDS-a (1. prosinca) nizom preventivnih predavanja. Predavanja će provesti predavači članovi Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska u svih drugim i trećim razredima od 3. do 6. prosinca pod satovima biologije.

Na predavanjima će predavači iznijeti osnovne informacije o prijenosu HIV/AIDS-a, epidemiološkoj slici, razlozima i metodama uklanjanja stigme koja okružuje osobe koje žive s HIV-om, korelaciju HIV-a s ostalim spolno prenosivim bolestima, naglasit će važnost reproduktivnog zdravlja te upoznati učenike s načinima samozaštite (apstinencija i upotreba lateks prezervativa). Prilikom predavanja iznosit će isključivo znanstveno dokazane činjenice. Nakon predavanja učenicima će biti na raspolaganju za individualno savjetovanje.