Javna nabava

Utorak, 06 Ožujak 2012 13:16

PLAN NABAVE 2017.

PLAN NABAVE 2016.

PLAN NABAVE 2015.

PLAN NABAVE 2014.

Prijedlog za nabavu.doc

PLAN NABAVE 2013.xls

PLAN NABAVE 2012.pdf

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA.xls


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem čl. 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima I. gimanzija iz Zagreba, Av. Dubrovnik 36 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).