Marija Petričec

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1978. godine grupu Engleski jezik i književnost kao  prvi (A) predmet i Talijanski jezik kao drugi (B) predmet. Stječe dodatno zvanje diplomiranog knjižničara 1984. godine.

Kao knjižničar radila u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u Britanskom savjetu za kulturne veze u Zagrebu. Kao profesor engleskog jezika radi u Prvoj gimnaziji od 1996. Bila je niz godina član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika i redovito sudjelovala u njegovom radu. U više navrata bila na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji.

Školske godine 2008./2009. počinje voditi knjižnicu I. gimnazije, gdje uz redovito poslovanje vodi grupu “Mladih knjižničara” s kojima često organizira različite izložbe i druga događanja. Član je Hrvatske udruge školskih knjižničara.