Školski odbor

Odbor i vijeća

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:

l.  Meri Matušan – PREDSJEDNICA (IZ REDA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA)
2. Suzana Nebeski Hostić – ČLANICA, PODPREDSJEDNICA (IZ REDA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA)
3. Goranka Marković – ČLANICA (IZABRANA OD RADNIČKOG VIJEĆA)
4. Vesna Ozretić – ČLANICA (PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA)
5. Nino Buić –  ČLAN (PREDSTAVNIK OSNIVAČA)
6. Mirjana Radaković ČLANICA (PREDSTAVNICA OSNIVAČA)
7.  Marija Luić – ČLANICA (PREDSTAVNICA OSNIVAČA)

Kontakt za školski odbor I. gimnazije: info@prva.hr