Uspješna suradnja Prve s Hrabrim u preventivnom projektu “SocioNetza5!”

I. gimnazija nastavila je uspješnu suradnju s Hrabrim telefonom na preventivnom programu  za mlade “SocioNetza5!” –EMOTIcom i u ovoj školskog godini. Tijekom prvog polugodišta,  u razdoblju od 7. listopada  do prosinca 2021. održana su 2 ciklusa  psihoedukativnih radionica namijenjenih mladima koji žele unaprijediti svoje emocionalne i socijalne kompetencije. Pod vodstvom psihologa Adriana Štarka, održano je ukupno 10 interaktivnih preventivnih radionica s 5 Opširnije

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Kao i svake godine, u I. gimnaziji se obilježio Mjesec bobe protiv ovisnosti koji se svake godine u Republici Hrvatskoj obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.   Stručna suradnica socijalna pedagoginja i studentica socijalne pedagogije Lana Bogović provele su radionice s učenicama i učenicima  prvih i drugih razreda pod nazivom Reci ne ovisnosti, reci da… na kojoj Opširnije

Sudjelovanje I. gimnazije u istraživanju o percepciji mentalnog zdravlja mladih

U okviru školskih preventivnih strategija, u  srijedu 15. 12.2021.  dvije grupe učenika i učenica trećih (izborna psihologija)  i četvrtih razreda  I. gimnazije sudjelovale su kao fokus grupe u kvalitativnom istraživanju na temu “Percepcija mladih o važnosti mentalnog zdravlja”. Istraživanje je provela bivša učenica I. gimnazije, sada studentica studija socijalnog rada  na Pravnom fakultetu u Zagrebu Hana Adamović.  Kroz tri istraživačka Opširnije

Učenice Prve sudjelovale u preventivnom programu “Hrabri start”

U okviru Školskih preventivnih strategija, I. gimnazija pružila je mogućnost sudjelovanja učenika i učenica prvih razreda u preventivnom programu Društvenog centra Borovje “Hrabri start”. Radi se o ciklusu od 7 tema namijenjenih upravo učenicima/cama prvih razreda srednje škole s  ciljem jačanja njihovih komunikacijskih i socijalnih vještina te olakšavanja prijelaza iz osnovne u srednju školu. Sudjelovalo je ukupno 17 učenica prvih Opširnije

Roditelji Prve sudjelovali u drugom ciklusu preventivnih radionica Mozaik

U okviru Školske preventivne strategije I. gimnazija se uključila u provedbu drugog ciklusa psihoedukativnih radionica Mozaik udruge Hrabri telefon unutar EU projekta “SocNet za 5!”. Preventivne radionice “Mozaik” namijenjene su roditeljima učenika i učenica prvih i drugih razreda  i  usmjerene su u  na jačanje roditeljskih kompetencija. Program se uspješno održao uglavnom uživo u prostoru Centar za zdravlje mladih u razdoblju 6.10.- 17.11.2021. Kombiniranjem tematskih predavanja i Opširnije

Interaktivno predavanje “Odgovorno ponašanje mladih na društvenim mrežama”

U suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), organizirana su i održana dva interaktivna predavanja za učenike i učenice I. gimnazije. Mag.comm. Ivana Folo  održala je predavanje  za učenike i učenice 1.b razreda 8.10.2021., a   mag. nov. Irena Petrović , u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti,  24.11.2021. predavanje za učenike i učenice 3.e razreda na temu “Odgovorno ponašanje mladih Opširnije

Mjesec borbe protiv ovisnosti – Tribina “Droge i COVID- pandemija unutra pandemije?”

U okviru Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11.- 15.12., u organizaciji Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ” Dr. A. Štampar” u četvrtak 25. 11. 2021. u 18 sati održava se, putem You Tube kanala, tribina pod nazivom “Droga i COVID – pandemija unutar pandemije?”. Tribinu vodi mr. sc. Lucija Sabljić, dipl. soc. pedagoginja. Prijave Opširnije

“Psihološka otpornost djece i mladih – kako odgovoriti na današnje izazove?”

Socijalna radnica, mr. Andreja Radić,  iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. A. Štampar” održala je tribinu pod nazivom Psihološka otpornost djece i mladih – kako odgovoriti na današnje izazove?  na kojoj se govorilo o  činiteljima koji jačaju psihološku otpornost djece i ulozi roditelja u poticanju psihološke otpornosti djece i mladih. Poveznica na snimku Opširnije