NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA I. GIMNAZIJE U Erasmus+ projektu BEL – bike, explore, learn

Projekt 2023-1-HR01-KA121-SCH-000135349

NATJEČAJ ZA OSOBE U PRATNJI UČENIKA I. GIMNAZIJE U Erasmus+ projektu BEL – bike, explore, learn

OPĆI DIO

Na natječaj se mogu prijaviti svi nastavnici I. gimnazije koji su upoznati s općim i specifičnim ciljevima projekta BEL – bike, exolore, learn, kao i aktivnostima kojima će se ostvarivati ciljevi:

 1. Poboljšati upotrebu novih tehnologija, inovativnih metoda poučavanja i metoda zelene tranzicije
 2. Razvoj jezičnih kompetencija učenika i nastavnika
 3. Jačanje kompetencija za aktivnost u zajednici te jačanje svijesti o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
 4. Podupiranje stručnog usavršavanja nastavnika, ravnateljice i ostalih zaposlenika I. gimnazije
 5. Uspostaviti mobilnost u svrhu učenja za što veći broj učenika

Za mobilnost će biti odabrana 3 (tri) nastavnika koji zadovoljavaju navedene kriterije sukladno projektnoj prijavi. Mobilnost će se održati u razdoblju od 2. do 6. listopada 2023. u Slovenskoj Bistrici (3 radna dana i 2 dana putovanja).

ODABIR NASTAVNIKA

Postupak odabira nastavnika provest će Povjerenstvo za odabir sudionika mobilnosti u sastavu:

 1. Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije
 2. Vlasta Lukačević, stručna suradnica
 3. Dunja Opatić Sanuri, nastavnica engleskog jezika
 4. Tinka Barbutev Krsteva, stručna suradnica
 5. Snježana Liber, nastavnica biologije i kemije

Etape selekcije:

 1. Pisana prijava
 2. Usmeni razgovor
 3. Objava rezultata

PISANA PRIJAVA

Prijava se vrši preko Google obrasca: https://forms.gle/4E3HTYL7dCB9KYYX6

Obrazac je objavljen u sklopu natječajnog teksta na mrežnim stranicama I. gimnazije www.prva.hr. Rok za prijavu je sedam (7) kalendarskih dana od datuma objave natječaja na mrežnoj stranici škole i na oglasnoj ploči.  

Za pravovaljanu prijavu potrebno je:

 1. U potpunosti ispuniti polja u Google obrascu
 2. Na zadanom mjestu u Google obrascu priložiti životopis i motivacijsko pismo sukladno propisanim formama

U životopisu je potrebno istaknuti ključne stručne kompetencije vezane uz područje  kojim se bavi projekt, opće kompetencije u sektoru odgoja i obrazovanja, iskustva rada na EU projektima s naglaskom na Erasmus+ projekte (navesti konkretne projekte i zaduženja na istima).

Povjerenstvo za odabir sudionika provjeri će pravovaljanost prijava te će se svi kandidati s potpunim prijavama pozvati na usmeni razgovor.

USMENI RAZGOVOR:

Usmenim razgovorom će se utvrditi:

– motiviranost za sudjelovanje u projektu

– jezične kompetencije na stranom jeziku

– predznanje o područjima značajnima za pojedini projekt

Razgovoru će nazočiti tri člana Povjerenstva (ravnateljica, nastavnica engleskog jezika i stručna suradnica).

OBJAVA REZULTATA

Privremeni rezultati bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči. Po objavi istih počinje teći žalbeni rok u trajanju od 7 kalendarskih dana. Žalbe se podnose u pismenom obliku Povjerenstvu za odabir sudionika mobilnosti predajom na urudžbeni zapisnik u školsku referadu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon isteka žalbenog roka na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici I. gimnazije.

Ukoliko se na natječaj prijavi više od tri nastavnika svi će se kandidati rangirati i oni koji ne budu izabrani bit će rezerva u slučaju da netko od odabranih mora odustati od mobilnosti iz opravdanih razloga.