Obrasci i upute za izdavanje srednjoškolskih pretplatnih karata i sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza

Upute o načinu ostvarivanja prava na sufinancirani međumjesni javni prijevoz

Potvrda za 75% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Potvrda za 100% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Ispunjene i potpisane obrasce (od strane roditelja ili skrbnika) učenici trebaju dostaviti u učeničku referadu radi ovjere. 

Rok za dostavu POTVRDA 75%  / 100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza je 18. rujna 2020.