Obrasci i upute za izdavanje srednjoškolskih pretplatnih karata i sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza

Zahtjev za izdavanje ZET-ove srednjoškolske pretplatne karte (za školsku godinu 2019./2020., profil učenika traje od 1.9.2019. do 30.9.2020.)

Upute o načinu ostvarivanja prava na sufinancirani međumjesni javni prijevoz

Popis naselja za sufinancirani prijevoz učenika – Grad Zagreb

Popis naselja za sufinancirani prijevoz učenika – izdvojeno prometno područje ZET-a

Potvrda za 75% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Potvrda za 100% sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola

Ispunjene i potpisane (od strane roditelja ili skrbnika) obrasce učenici trebaju dostaviti u učeničku referadu radi ovjere.