Avenija Dubrovnik 36
10 010 Zagreb
Hrvatska

   
 

Bivši maturanti Prve gimnazije

 
     

[Povratak]

[Uprava, povijest škole, škola u slici...]

[Nastavničko vijeće, biografije profesora...]

[Nastavni program, propisi i pravilnici...]

[Razredi, popis učenika,
 E-mail adresar...]

[Sport, umjetnost, novinari...]

[Hall of Fame, arhiva događanja, ljetopis...]

[Pišite nam, impresum]

Maturirali školske godine 2000./2001.  

Razred: 4.a

Razrednica:  Dragica Dujmović – Markusi

 

 1. Blažević Natalija
 2. Frklić Nikolina
 3. Gracin Lovro
 4. Horvatić Slobodan
 5. Hovorka Marina
 6. Hrenar Goran
 7. Ivanušević Danijel
 8. Jurjević Tibor
 9. Kmet Ana
 10. Koluder Mirjana
 11. Krišto Marija
 12. Krkanić Matea
 13. Krklec Ivana
 14. Ladika Sebastian
 15. Mektić Luka
 16. Miholić Mario
 17. Nodilo Petra
 18. Plantak Kristina
 19. Pribeg Iva
 20. Ridzak Bruno
 21. Rogulja Iva
 22. Romšić Dario
 23. Šešerinac Anita
 24. Štefan Jelena
 25. Šulentić Iva
 26. Zelenka Ida

 

Razred: 4.b

Razrednik: Andrija Lovrić

 

 1. Anić Ivičić Marko
 2. Barbarić Mirna
 3. Bobanac Vedran
 4. Cakor Atif
 5. Ćebetarević Igor
 6. Gašpert Ivan
 7. Gavrilović Aleksandra
 8. Gudac Kristina
 9. Kirhmajer Darija
 10. Krnjić Ivana
 11. Lisac Mirjana
 12. Malović Anita
 13. Marohnić Mislav
 14. Matić Dijana
 15. Milić Ivan
 16. Milinović Saša
 17. Muštra Marijana
 18. Nakarada Goran
 19. Oštrić Neven
 20. Pajić Vanja
 21. Parlov Ana
 22. Pletikapić Galja
 23. Sučić Ana
 24. Šarac Mirko
 25. Trohar Marko
 26. Vasilj Ivana
 27. Vlahović Ines
 28. Vukelić Nina
 29. Zoretić Marija

 

Razred: 4.c

Razrednica: Sanja Mihelić-Goglia

 

 1. Alfirević Tome
 2. Antunović Damir
 3. Aviani Sara
 4. Bertović Barbara
 5. Cvitaš Eva
 6. Dijab Iris
 7. Doderović Marko
 8. Horvatić Emil
 9. Jurča Ivana
 10. Kačavenda Anita
 11. Kada Martina
 12. Kajganović Jelena
 13. Kiseljak Dalibor
 14. Kunštek Nina
 15. Papić Sanja
 16. Radmilović Rebeka
 17. Ranitović Marina
 18. Ruždjak Bojan
 19. Stanić Mirna
 20. Stanić Zoran
 21. Strukić Martina
 22. Šikanić Maja
 23. Škanata Antun
 24. Tonković Tea
 25. Turudija Lidija
 26. Zadravec Marko
 27. Zornjak Dorian

 

 

Razred: 4.d

Razrednica: Drinka Trinajstić

 

 1. Balta Marina
 2. Banić Martina
 3. Barjašić Lucija
 4. Blažević Boris
 5. Botić Tanja
 6. Budišćak Maja
 7. Cviljak Iva
 8. Garašić Sanja
 9. Grbić Ana
 10. Grubišić Magdalena
 11. Horvat Ana
 12. Jagar Ivona
 13. Kalan Ivana
 14. Ključarić Tomislav
 15. Korpar Marko
 16. Krasnić Matija
 17. Krivokapić Gojko
 18. Mihalinac Sandra
 19. Mihovilović Ana
 20. Miljković Ana
 21. Mrčela Ivan
 22. Obad Ivan
 23. Obad Karla
 24. Petrović Stjepan
 25. Romac Gregor
 26. Tomić Maja
 27. Trutanić Bojana
 28. Vican Vedran
 29. Vučak Jelena
 30. Vujnović Gorana
 31. Vukić Svjetlana
 32. Zangl Ines

 

Razred: 4.e

Razrednica: Goranka Marković

 

 1. Bakula Mirko
 2. Blagojević Iva
 3. Ćirić Tanja
 4. Domjančić Krešimir
 5. Dretar Stjepan
 6. Dvoraček Maja
 7. Jaguljnjak Domagoj
 8. Jelčić Hrvoje
 9. Koren Dragomir
 10. Kos Slavica
 11. Kućan Patricija
 12. Lukač Igor
 13. Marjanović Marija
 14. Milas Helena
 15. Miletić Branimir
 16. Perica Diana
 17. Petričević Domagoj
 18. Pisk Jana
 19. Prstec Marko
 20. Selak Mihovil
 21. Smati Miriam
 22. Smoljić Barbara
 23. Stanić Ivana
 24. Šimundić Ivana
 25. Šoljić Maja
 26. Štajer Ana
 27. Štimac Maša
 28. Velikanović Mislav
 29. Vrbanec Lucija

 

Sadržaj

   

Popis učenika
   

Razredi
   

E-mail adresar