VIJEĆE UČENIKA

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA:

1.a  Sara Puljević
1.b  Karlo Lukić
1.c  Zvonimir Čaić
1.d  Luka Marković
1.e  Dora Hasanec

2.a  Jakov Draganić
2.b  Antonija Radoš
2.c  Lucija Glavaš
2.d  Gabriel Andrej Likić
2.e  Dario Topić

3.a  Tina Perić
3.b  Mislav Matijević
3.c  Petra Nađvinski
3.d  Jelena Lara Marinković
3.e  Dražen Bičanić

4.a  Ivan Krpan
4.b  Marta Keča
4.c  Jelena Matijević
4.d  Domagoj Peroković
4.e  Ivan Celić
4.f  Iva Vrdoljak-Colo