VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

1.a  Mirela Deak
1.b  Snježana Domović
1.c  Silvija Zanze Lazić
1.d  Brankica Bošnjak-Terzić
1.e  Jasna Lonačar

2.a  Dejan Kos
2.b  Jela Kutlić
2.c  Ivan Rimac
2.d  Višnja Škvorc
2.e  Siniša Tišma

3.a  Damir Pavlović
3.b  Anita Letica
3.c  Miro Medar
3.d  Davorka Makarović
3.e  Snježana Arbanas

4.a  Dorotea Salamunić
4.b  Mario Keča
4.c  Mladen Tomas
4.d  Ljiljana Novaković Bokan
4.e  Dianora Kobia Lulić
4.f  Višnja Karlović Hodinj