Uprava

Ravnateljica:

Dunja Marušić Brezetić, prof.

__________

Tajnica:

Anamarija Ljubljanović, dipl. iur. (zamjena Amra Sarunović, dipl.iur.)

__________

Računovođa:

Nives Lovrić, mag. oec.

___________

Administratorica:

Slavica Ruščić

___________

Stručni suradnici:

Željka Gregorin, mag. – stručni suradnik socijalni pedagog

Ivana Štefok, prof. – stručni suradnik psiholog

Marija Petričec, prof. – stručni suradnik knjižničar

___________

Tehničko osoblje:

Portiri: Krešimir Kolničar, Željko Cigula

Domar:  Petar Džolić

Spremačice: Dragica  Dumbović, Milka Majstorović, Kimeta Ocvirek, Reza Komarić, Anica Vujčec, Jelka Novak i Ankica Kožul