POPIS PROFESORA

Nastavničko vijeće Ispis
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2009 17:10
Profesor Predmet / dužnost
Banožić, Tatjana njemački i francuski jezik
Begić, Helena hrvatski jezik
Bračić, Martina fizika
Delić, Marija matematika
Ferček, Maja likovna umjetnost
Francuz, Đuka vjeronauk
Gambiroža, Ivana biologija
Gmajner, Petra informatika
Glavočić, Zoran geografija
Gregorin, Željka stručni suradnik – socijalni pedagog
Homan, Susanne Gordana psihologija
Janjić, Ivan hrvatski jezik
Joler, Dalibor njemački jezik
Kocijan, Kristina hrvatski jezik, na zamjeni
Kovač, Lana engleski jezik
Kršić, Damir TZK
Kus Petrić, Vesna matematika
Liber, Snježana kemija
Lovrić, Andrija povijest
Lucić, Ika biologija, na zamjeni
Majstorović, Marko glazbena umjetnost
Mandušić, Ivica povijest
Marković, Goranka geografija
Marković, Tatjana biologija
Marušić Brezetić, Dunja ravnateljica, filozofija
Math, Donat njemački jezik
Matušan, Meri TZK
Munđer, Marija njemački jezik
Nebeski Hostić, Suzana geografija
Opatić, Dunja engleski jezik
Paštar, Zlata sociologija, PIG i etika
Pavlić Šepat, Snježana latinski jezik
Pavlović, Helena kemija
Petričec, Marija stručni suradnik – knjižničar
Prohaska, Tea fizika
Radić Mehmedbašić, Maja biologija
Rebrović, Jasnica francuski jezik
Romac, Marina engleski jezik
Sekulić Štivčević, Gordana informatika
Serdarević, Maja fizika
Sikavica Joler, Antonija hrvatski jezik
Skender, Nikolina TZK
Sruk, Sanja matematika
Sućeska, Alen etika i logika
Šašić Smojver, Mirna matematika
Šebek, Božica matematika
Šijan, Suzana matematika
Šobar, Martina hrvatski jezik
Štefok, Ivana stručni suradnik – psiholog
Tariba, Dina engleski jezik
Vitković, Marina hrvatski jezik i filozofija
Žučko, Željka povijest i etika