Zamjene za srijedu 7.2.2017.

Zamjene za srijedu 7.2.2017. 1.sat i 2.sat: 4.r – izborna (prof. Kus Petrić) – ne dolaze 4.sat: 1.b – povijest – 217 7.sat: 4.b – idu kući Zamjene učionica 6.sat: 1.d – 216 6.sat: 4.a – 209 6.sat: 4.e – 214 7.sat: 1.e – 209

Zamjene za utorak 6.2.2018.

Zamjene za utorak 6.2. 2018. 1.sat: 1.b – ne dolaze 3.sat: 2.d – psihologija – 214 3.sat: 4.c – glazbeni – 211 5.sat: 2.d – fizika – 216 6.sat: 2.e – povijest – 317 7.sat: 1.f – idu kući

Zamjene za četvrtak 1.2.2018.

Zamjene za četvrtak 1.2.2018. 1.sat: 4.c – ne dolaze 2.sat: 1.c – matematika – 211 4.sat: 1.e – SRZ – 312 4.sat: 4.d – matematika – 222 5.sat: 1.a – engleski – 312 5.sat: 2.b – hrvatski – 222 6.sat: 1.a – latinski – 312 6.sat: 2.b – fizika – 322 7.sat: 3.b – idu kući  

Zamjene za srijedu 31.01.2018.

Zamjene za srijedu 31.01. 1.sat i 2.sat: 4.r. – izborna matematika (prof. Kus Petrić) – ne dolaze 1.sat: 2.c: ne dolaze 2.sat: 1.b – hrvatski – 322 3.sat: 2.d – biologija – 222 3.sat: 3.a – sociologija – 217 4.sat: 2.a – geografija – 222