ZAMJENE ZA PETAK (8.9.)

ZAMJENE ZA PETAK (8.9.)  1. i 2. sat: 1.e – ne dolaze 1.sat: 2.b – ne dolaze 2. sat: 2.a – engleski – 222 3.sat: 3.a – logika – 222 4.sat: 1.e – biologija – 211 4.sat: 4.a – hrvatski – 222 5.sat: 2.b – latinski – 216 6.sat: 1.c – fizika – 209 6. sat: 3.b – likovni- 213,  1.b -etika -217 6.sat: 3.e – idu kući 7.sat: 1.a – idu kući

  ZAMJENE ZA ČETVRTAK (7.9.) 1.sat: 1.c – ne dolaze 1.sat: 1.e – ne dolaze 3.sat: 3.b – fizika – 216 3.sat: 3.e – matematika – 222 4.sat: 3.d – kemija – 323 4.sat: 2.c – engleski – 222 sat: 1.a – hrvatski – 216 6.sat: 4e – fizika -222 7.sat: 2e – idu kući Umjesto učionice 230: 1.sat -2.d – 310 2.sat- 3.d -310 3.sat – Opširnije

ZAMJENE ZA SRIJEDU 6.9.2017.

1.sat: 2.b – ne dolaze 3.sat: 1.a – vjeronauk – 217 4.sat: 3.b – kemija – 217 5.sat: 1.c – geografija – 217 1.sat: 4.c – ne dolaze 3. sat: 1.b – povijest – 222 4.sat: 2.b – hrvatski – 222

ZAMJENE ZA UTORAK 5.9.2017.

3.sat: 1.a – informatika 3.sat: 4.a – engleski – 208 4.sat: 1.c – engleski – 214 5.sat: 2.a – kemija – 222 5.sat: 2.b – hrvatski – 214 6.sat: 1.c – idu kući 6. sat: 2.c – idu kući (osim Fran) 7.sat: 4.b – idu kući