Zamjene za petak 17.11.2017.

Zamjene za petak 17.11.2017. 3.sat: 3.a – engleski – 315 4.sat: 1.a – matematika – 221 5.sat: 3.a – matematika – 211 7.sat: 1.c – idu kući 6. i 7. sat: 2.razred – izborna kemija – idu kući

ZAMJENE ZA ČETVRTAK, 16. 11. 2017.

ZAMJENE ZA ČETVRTAK, 16. 11. 2017. sat: 1.e – ne dolaze 1.sat: 3.d – ne dolaze 2.sat: 2.e – likovni – 213 sat: 3.b – glazbeni – 211 2.sat: 4.e – hrvatski – 323 3.sat: 1.e – engleski – 222 3.sat: 3.d – matematika – 209 3.sat: 4.a – geografija – 323 4.sat: 3.c – geografija – 209 5.sat: 3.e Opširnije

ZAMJENE ZA UTORAK, 14. 11. 2017.

ZAMJENE ZA UTORAK, 14. 11. 2017. 1.sat: 2.d – ne dolaze 1.sat: 2.e – ne dolaze 1.sat: 3.c – ne dolaze 1.sat: 3.d – ne dolaze 2.sat: 1.f – matematika – 209 3.sat: 2.d –SRZ – 209 4.sat: 3.c – hrvatski – 314 5.sat: 1.c – geografija – 221 6.sat: 1.e – tzk 5.sat: 3.d – fizika – 222 7.sat: Opširnije

Zamjene za petak 10.11.2017.

Zamjene za petak  10.11.2017. 1. sat: 2.a – ne dolaze 1. i 2. sat: 4.e – ne dolaze 3. sat: 4.c – PiG – 230 4. sat: 4.c – matematika – 309 5. sat: 3.a – biologija – 309 5.sat: 4.c – glazbeni – 211 6. sat: 4.e – TZK – tzk2 6. i 7. sat: 4.d – idu kući Opširnije

Zamjene za četvrtak 9.11.2017.

Zamjene za četvrtak 9.11.2017. 1.sat: 4.d – ne dolaze 2.sat: 4.d – glazbeni – 211 3.sat:4.d – matematika – 217 4.sat: 2.a – matematika -228 5.sat: 4.a – fizika – 320 6.sat: 4.d – likovni – 213 6.sat: 4.e – dio ide kući (Eng) 7.sat: 2.a/2.d – idu kući 7.sat: 3.e – idu kući  

Zamjene za 7.11.2017.

Zamjene za utorak 7.11.2017. 1.sat i 2.sat – 4.c – ne dolaze 1.sat: 4.b – ne dolaze 2.sat: 2.a – fizika – 208 5.sat: 1.b – geografija – 322 7.sat: 2.d – idu kući

Zamjene za ponedjeljak 6.11.2017.

Zamjene za ponedjeljak 6.11.2017. 1.sat: 2.e – ne dolaze 2.sat: 2.b – geografija – 322 2.sat: 4.e – filozofija – kd 3.sat: 4.c – glazbeni – 211 4.sat: 3.c – engleski – 228 4.sat: 4.c – biologija – 217 5.sat: 4.b – hrvatski – 228 6.sat: 3.b – hrvatski – 312 6.sat: 4.b – fizika – 208 7.sat: 2.c – Opširnije

ZAMJENE ZA PONEDJELJAK, 30. 10. 2017.

ZAMJENE ZA PONEDJELJAK, 30. 10. 2017. 1.sat: 2.b – ne dolaze i 2. sat – 3.r – izborna (ŠPA) – ne dolaze 2.sat: 2.d – geografija – 230 3.sat: 2.a – povijest – 322 4.sat: 3.e – biologija – 214 5.sat: 3.b – povijest – 314