ANDREA KOSIER I PROF. DELIĆ U MOSKVI

MEĐUNARODNA OLIMPIJADA METROPOLA Od 4. do 9. rujna 2017. godine u Moskvi je održana 2. Međunarodna olimpijada metropola. Uz Zagreb sudjelovalo je još 35 gradova sa svojim timovima. Svaki tim je brojio 8 učenika, po dva iz sljedećih područja: matematika, informatika, kemija i fizika. Tim je sveukupno imao 3 mentora, tzv. team leadera. Popis natjecatelja: Matematika: Andrea Kosier, I. gimnazija Opširnije